Σχεδιασμός BID DOCUMENT για την Επιτροπή Διεκδίκηση του UEFA - EURO 2008.