Σχεδιασμός Λογότυπου και Προϊοντικής Ταυτότητας για τις Εκδόσεις Χαϊταλής.

Σχεδιασμός Βιβλίου «Ελληνική Κουζίνα» σε 6 γλώσσες για τις Εκδόσεις Χαϊταλής.

Σχεδιασμός Βιβλίων «Ελληνική Μυθολογία» και «Ελλάδα» σε 6 γλώσσες για τις Εκδόσεις Χαϊταλής.

Σχεδιασμός σειράς ημερολογίων για τις Εκδόσεις Χαϊταλής.

  • Facebook Metallic
  • Google+ Metallic
  • LinkedIn Metallic

© Barrage Advertising & Creative Services ltd | Δημιουργικές Διαφημιστικές Υπηρεσίες ΕΠΕ | Αθήνα

Barrage.biz | Αθήνα | Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο | Εταιρική Ταυτότητα | Προϊοντική Ταυτότητα | Διαφημιστική Επικοινωνία | Παρουσιασεις | Web  Design

Λογότυπο, Συσκευασίες, Ετικέτες, Έντυπα, Εκθεσιακά Περίπτερα