Παρεχόμενες υπηρεσίες: Σχεδιασμός σήματος, σχεδιασμός προϊοντικής ταυτότητας, σχεδιασμός συσκευασίας, σχεδιασμός εντύπου, σχεδιασμός καταλόγων, σχεδιασμός ταυτότητας δικτύου καταστημάτων, γραφικά εσωτερικών καταστημάτων

  • Facebook Metallic
  • Google+ Metallic
  • LinkedIn Metallic

© Barrage Advertising & Creative Services ltd | Δημιουργικές Διαφημιστικές Υπηρεσίες ΕΠΕ | Αθήνα

Barrage.biz | Αθήνα | Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο | Εταιρική Ταυτότητα | Προϊοντική Ταυτότητα | Διαφημιστική Επικοινωνία | Παρουσιασεις | Web  Design

Λογότυπο, Συσκευασίες, Ετικέτες, Έντυπα, Εκθεσιακά Περίπτερα