Σχεδιασμός Διαφημιστικής Καταχώρισης για την PAPER GRAPH ΑΕ

Σχεδιασμός εντύπου 6 σελίδων για την PAPER GRAPH ΑΕ

Ανάπτυγμα εσωτερικής και εξωτερικής όψης του εντύπου

  • Facebook Metallic
  • Google+ Metallic
  • LinkedIn Metallic

© Barrage Advertising & Creative Services ltd | Δημιουργικές Διαφημιστικές Υπηρεσίες ΕΠΕ | Αθήνα

Barrage.biz | Αθήνα | Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο | Εταιρική Ταυτότητα | Προϊοντική Ταυτότητα | Διαφημιστική Επικοινωνία | Παρουσιασεις | Web  Design

Λογότυπο, Συσκευασίες, Ετικέτες, Έντυπα, Εκθεσιακά Περίπτερα