Σχεδιασμός Διαφημιστικής Καταχώρισης για την PAPER GRAPH ΑΕ

Σχεδιασμός εντύπου 6 σελίδων

Σχεδιασμός εντύπου 6 σελίδων για την PAPER GRAPH ΑΕ

Σχεδιασμός εντύπου 6 σελίδων
Σχεδιασμός εντύπου 6 σελίδων

Ανάπτυγμα εσωτερικής και εξωτερικής όψης του εντύπου