Μελέτη και Σχεδιασμός Εντύπου, Σχεδιασμός Οπτικής και Λεκτικής Ταυτότητας

Σχεδιασμός εταιρικού εντύπου 24 σελίδων για την ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ ΑΕ

Μελέτη και Σχεδιασμός Εντύπου, Σχεδιασμός Οπτικής και Λεκτικής Ταυτότητας