Σχεδιασμός διαφημιστικής καμπάνιας για την Gilli Diet.