Σχεδιασμός διαφημιστικής καμπάνιας για την Gilli Diet.

Σχεδιασμός συσκευασίας Dieta ITALIANA