Σχεδιασμός καταχώρισης για την Αρβανίτης ΑΕ

Σχεδιασμός  3 / πτυχου προωθητικού εντύπου για την Αρβανίτης ΑΕ