Σχεδιασμός Σήματος, Σχεδιασμός Λογότυπου, Σχεδιασμός Προϊόντος, Σχεδιασμός Οπτικής και Λεκτικής Ταυτότητας, Σχεδιασμός Eτικέτας κρασιού, Μελέτη και Σχεδιασμός Συσκευασίας
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Σχεδιασμός Εντύπου, Έντυπο για το το Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ
Σχεδιασμός Διαφημιστικών Καταχωρίσεων για την προβολή της GWC στην Γερμανία
Barrage, Μελέτη, Σχεδιασμός και Επιμέλεια Κατασκευής Εκθεσιακού Περιπτέρου
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Συσκευασίες, Ετικέτες, Έντυπα, Εκθεσιακά Περίπτερα, Διαφημιστική Επικοινωνία, Παρουσιάσεις, Web Design
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Έντυπα
Μελέτη, Σχεδιασμός και Επιμέλεια Κατασκευής Εκθεσιακού Περιπτέρου, Σχεδιασμός εντύπου
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Συσκευασίες, Ετικέτες, Έντυπα
Σχεδιασμός ετικέτας κρασιού
Διαφημιστική Καμπάνια, Καταχωρίσεις, TV spot
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Συσκευασίες, Έντυπα
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Συσκευασίες, Ετικέτες, Έντυπα
Μελέτη, Σχεδιασμός Πρότασης Candidature File
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Έντυπα
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Έντυπα,
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Web Design
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Έντυπα, Εκθεσιακά Περίπτερα
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Έντυπα, Καταχωρίσεις
Μελέτη, Σχεδιασμός και Επιμέλεια Κατασκευής Εκθεσιακού Περιπτέρου
Σχεδιασμός συλλεκτικής ετικέτας Ασπρολίθι για την επέτειο 20 χρόνων
Μελέτη, Σχεδιασμός και Επιμέλεια Κατασκευής Εκθεσιακού Θεματικού Περιπτέρου
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Συσκευασίες, Έντυπα, Εκθεσιακά Περίπτερα
Μελέτη, Σχεδιασμός και Επιμέλεια Κατασκευής Εκθεσιακού Περιπτέρου
Σχεδιασμός Σήματος, Σχεδιασμός Λογότυπου, Σχεδιασμός Προϊόντος, Σχεδιασμός Οπτικής και Λεκτικής Ταυτότητας, Σχεδιασμός Συσκευασίας, Σχεδιασμός Eντύπου 12 σελίδων, Σχεδιασμός καταχωρίσεων
Μελέτη, Σχεδιασμός και Επιμέλεια Κατασκευής Εκθεσιακού Περιπτέρου
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Συσκευασίες, Ετικέτες, Έντυπα
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Έντυπα, Εκθεσιακά Περίπτερα
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Έντυπα,
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Συσκευασίες, Ετικέτες, Έντυπα, Καταχωρίσεις
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Συσκευασίες, Ετικέτες, Έντυπα
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Συσκευασίες, Ετικέτες, Έντυπα, Καταχωρίσεις
Μελέτη, Σχεδιασμός Candidature File, Σχεδιασμός Σήματος Υποψηφιότητας, Σχεδιασμός καμπάνιας υποστήριξης
Σχεδιασμός Σήματος, Σχεδιασμός Προϊόντος, Σχεδιασμός Οπτικής και Λεκτικής Ταυτότητας, Σχεδιασμός Συσκευασίας, Σχεδιασμός Eντύπου 12 σελίδων, Σχεδιασμός καταχωρίσεων, Σχεδιασμός Διαφημιστικής Καμπάνιας, TV spot
Barrage, Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Συσκευασίες, Ετικέτες, Έντυπα, Εκθεσιακά Περίπτερα

Δημιουργικό Διαφημιστικό Γραφείο, Λογότυπο, Συσκευασίες, Ετικέτες, Έντυπα, Εκθεσιακά Περίπτερα, Προϊοντική Ταυτότητα, Διαφημιστική Επικοινωνία